Povlačenje nesigurnih proizvoda za djecu sa tržišta BiH

0

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine objavila je da su ovih dana još tri nesigurna proizvoda pronađena na tržištu naše zemlje, a radi se o pištolju s mecima “Desrt eagle”, skejtbordu “Marvel Mesuca Creation”, lutki “Beautiful Lovely Girl” i biciklu.

Sva četiri proizvoda su porijeklom iz Kine.

– Dužina projektila s vakuumskom kapicom s vodećim dijelom nije zadovoljavajuća. Dijete tokom igre može staviti projektil u usta i može doći do gušenja. Ne posjeduje prateće upozorenje o potencijalnoj opasnosti od ciljanja u oči ili lice. Proizvod ne ispunjava sigurnosne zahtjeve propisane u standardu BAS EN 71-1+A1:2019. Mjerodavna inspekcija naložila je mjere povlačenja s tržišta, uništavanja proizvoda i informisanja potrošača. Preporučuje se potrošačima, koji su kupili pištolj za igru, da ga prestanu koristiti i da ga vrate uvozniku – navodi se u obrazloženju Agencije o dječijem pištolju za igru.

Skejtbord predstavlja rizik od povrede jer daska nema dovoljnu izdržljivost, gornja površina daske nije izrađena kao protiv-klizna površina, skejtbord nije čitko i trajno označen sljedećim informacijama: o broj standarda EN 13613, ime, logo ili slične oznake za identifikaciju proizvođača ili dobavljača, o oznaci za identifikaciju proizvoda, o maksimalnom ograničenju mase korisnika. Preporučuje se upotreba zaštitne opreme. Također, nedostaje dokumentacija od proizvođača (informacije o konstrukciji skejtborda, uputstva za upotrebu, informacije o servisiranju i održavanju, upozorenje da upotreba skejtborda može biti opasna). Skejtbord ne ispunjava sigurnosne zahtjeve propisane u standardu BAS EN 13613:2012.

Lutka “Beautiful Lovely Girl” predstavlja hemijski rizik jer sadrži dibutil ftalat (DBP) u količini od 1,37 posto i di-isononil ftalat (DINP) u količini od 6,09 posto što nije u skladu s Odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate (“Službeni glasnik BiH”, broj 04/10).

Bicikl za djecu 12“ DK-3 SPORT MEI JIA HUA predstavlja rizik od povrede. Zemlja porijekla je Kina, a uvoznik je Dijamant Komcerc DS d.o.o Modriča. Bicikl je nesiguran jer razmak između pedale i prednjeg blatobrana ne ispunjava zahtjeve propisane u standardu, zaštita na lancu nije u skladu sa zahtjevima propisanim u standardu, zahtjevi vezani za uputstva za upotrebu i označavanje nisu u skladu sa standardom, bicikl ne ispunjava sigurnosne zahtjeve propisane u standardu BAS EN ISO 8098:2015.