Oko 109 hiljada porodica u FBiH mogu dobiti do 600 maraka za nabavku energenata ove zime

0

U Federaciji BiH je počeo teći rok za ostvarivanje prava na pomoć EU-a. Ukupno 64,5 miliona maraka raspodijelit će se na četiri kategorije energetski siromašnih kućanstava.

Najmanje 109 hiljada porodica u Federaciji BiH uskoro će moći ostvariti pravo na novčanu pomoć iz programa Europske unije usmjerenog na ublažavanje negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize, a upravo je od jučer počeo teći rok koji je utvrdilo Ministarstvo rada i socijalne politike u svojem konkursu na koji će se, sve do 10. novembra, moći prijaviti kućanstva iz četiriju kategorija, piše Večernji list BiH.

Prva kategorija odnosi se na kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za uzdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekoj drugoj osnovi, a kojima je u decembru 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite. Druga kategorija su kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31. maj 2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovi Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH.

Treću kategoriju čine kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa garantovane penzije za decembar 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne penzije s inozemstvom i da ni jedan odrasli član kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovi radnog odnosa. Četvrta kategorija su kućanstva u kojima je tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjelo sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovi radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543 KM).

Na ove kategorije porodice bit će raspodijeljeno oko 64,5 miliona maraka europskih sredstava, ali u različitim iznosima. Naime, za treću kategoriju (u kojima su najviše dva člana penzioneri čija penzija nije viša od iznosa garantovane) maksimalni okvirni iznos novčane pomoći po jednom kućanstvu ne može biti viši od 300 KM. Za sve ostale kategorije maksimalni okvirni iznos novčane pomoći po jednom kućanstvu ne može biti viši od 600 KM.

Objašnjeno je pritom i što je potrebno predočiti od papirologije za ostvarivanje prava na novčanu pomoć. Prvi dokument je čitko popunjen i potpisan prijavni obrazac koji se može preuzeti s web-stranice Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba u rubrici pod nazivom “Javni natječaji”). Također, potrebno je predočiti CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta, izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (kućna lista) koju treba ovjeriti općinsko ili gradsko tijelo uprave te dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom, kao i broj računa (preslika). Osim toga, za kategorije kućanstva s jednim roditeljem treba se priložiti i smrtni list drugog roditelja ili rodni list djeteta u kojemu je upisana činjenica nepoznatog identiteta drugog roditelja. Važno je naglasiti kako se prijave za dodjelu sredstava podnose jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima). Podsjećamo, ukupna vrijednost paketa Europske unije za BiH iznosi 70 miliona eura, pri čemu je 50 miliona eura namijenjeno za pomoć ugroženim kućanstvima, dok se 20 miliona eura izdvaja za potporu unaprjeđenju energetske učinkovitosti.

Nadalje, u pogledu potpore kućanstvima Federacija je dobila 66% sredstava, odnosno 33 miliona eura, Republika Srpska 33%, odnosno 16,5 miliona eura, a Distrikt Brčko 1% sredstava.

I na ovaj način Europska unija potvrdila se kao ključni partner BiH uz suočavanje s brojnim izazovima koje sa sobom nose šokovi na vanjskim tržištima, a koji se onda reflektiraju i na slabašne ekonomske prilike unutar BiH, kao i nizak standard velikog broja oporodica u zemlji.