NAJMOĆNIJI  NARODNI LEK KOJI JE STOLEĆIMA ODRŽAVAO ZDRVLJE BEZ LEKARA!

4

Danas se, armije lekara i medicinskog osoblja, brine o socijalnom i zdravstvenom stanju naroda i to sa sa manjim ili nešto većim uspehom, uglavnom nezadovoljnim rezultatima. Činjenica stoji da se u medicini postižu vrhunski rezultati! To se ne može opovrgnuti ili dovesti u pitanje ali to što se moramo pitati to je, kako je bilo moguće stolećima živeti bez kućnog lekara.

I danas ima širom zemlje bezbroj sela bez lekara u selu, na žalost, a koji su postali ovisni od medicinske nege. Stari običaji su se zanemarili ili zaboravili a nov način života zahteva i nove odgovore na zdravstvene izazove.

Previše se sedi, premalo kreće, živi u zagušljivim prostorijama, jede neprirodna hrana pa kako onda da se čovek ne razboli. U neprestalnoj konkurenciji i borbi sa svojim prohtevima dramatično pogoršava svoju lošu zdravstvenu situaciju a i svakog pojedinca moderne civilizacije.

Šta nudi kolo odnosno šta nude folklorne igre?

Prvo, muzika uz ritam budi želju za pokretom u ritmu i harmoniji (Nije čudo da stari narodi poput indijanaca, pokretom i ritmom izteravaju zle duhove (bolest) iz tela!

Drugo, pokreti u ritmu dovode u harmoniju svaku ćelijicu našeg tela a uz znojenje se odstranjuju otrovi, toksini pogubni po zdravlje. Znoj uzrokuje žedj a sa gašenjem žedji dolazi i do bolje transpiracije ćelija što vodi ka ispiranju ćelija od tih kobnih toksina. (Sauna u nordijskim zemljama se koristi u te svrhe)

Pored toga, kolo ispunjava i socijalne potreba i kontakte kao što su držanje za ruke u kolu što budi osećaj sigurnosti koju nudi zajednica igranjem kola.Umor vodi do dubljeg sna a stim i do temeljitijeg opuštanja-što je opet dodatna komonenta zdravstvenog efekta aktivnog igranja u kolu.

Fizičko psihosocijalne vrednosti kola su ogromne, neprocenjive.

Naše sve lošije zdravstveno stanje je cena koju plaćamo usled nedostatka vremena za sebe odnosno svoje fizičke potrebe a nije neretko da je čovek i iz udobnosti ili čak i lenosti žrtva kojekakvih bolesti. Da se ne bi pogrešno razumali, kolo neće sprečiti svaku bolest ali će ih reducirati na minimum!

Sedenjem za računarem samo još dodatno pogoršava zdravstvenu situaciju. Poslodavac bi trebao voditi računa o mobilnosti radnika i nameštenika. To bi bilo čak i u poslovnom smislu korisno. Što zdravije osoblje stim je i celokupno preduzeće i zdravije i konkurentnije na višem nivou.

Moj savet svakom poslodavcu bi bio da uvede pauze u kojima bi se igrala i učila narodna kola uz učešće i osoblja u dodeli ekstra profita!

Ko zna, možda će barem u osnovnim školama uvesti folklor kao obavezan predmet a i razviti sasvim novi koncept privredjivanja u smislu jačanja zdravlja bez kojeg nema ni zdravih familija.

Dušan Nonković-Teodorović

Izvor: dijaspora.wordpress.com

.