Mapa najčešćih prezimena u Evropi: Koje je najčešće u Bosni i Hercegovini?

0

Agencija Pixsell je objavila mapu najčešćih prezimena u Evropi. Možete li pretpostaviti kakvi su podaci za Bosnu i Hercegovinu i region?

U našoj zemlji je najviše Hodžića. Ovo prezime potječe od riječi hodža, koje označava islamskog učitelja.

Na web stranici Forebears, koja se bavi rodoslovljem (genealogijom) je ranije objavljeno da nakon Hodžića slijede Kovačevići, Markovići, Petrovići, Tomići, Delići, Hadžići, Savići, Halilovići i Babići, prenosi mostarski.ba.

U Srbiji je najčešće prezime Jovanović, u Hrvatskoj Horvat, a u Crnoj Gori Popović.

Jovanović u red takozvanih patronimskih prezimena, koja su zasnovana na ličnom imenu pretka (u ovom slučaju Jovan). Horvat je nastalo od imenice Hrvat. Popović je nastalo od riječi pop, tj. svećenik.

Najčešće prezime u Sloveniji je Novak, u Italiji Rossi, u Njemačkoj i Švicarskoj Müller, u Austriji Gruber…