Da li je BiH u mogućnosti da zadrži svoju granicu bez graničnih policajaca?

0

Zbog sve većeg migracijskog pritiska, ali i situacije na Bliskom istoku, mnoge zemlje uvode kontrole na unutrašnjim šengenskim granicama. Iako se traže pojačane mjere sigurnosti u Bosni i Hercegovini, pitanje je ko će nam čuvati vanjsku granicu.

Sada nedostaje 600 graničnih policijskih službenika, a nedostajaće ih još toliko u naredne tri godine zbog sticanja prava na penziju.

Trenutno su pojačane mjere sigurnosti i u našoj zemlji. Resorni ministar je zatražio od sigurnosnih agencija da se preduzmu sve mjere i radnje kako bi se obezbijedila sigurnost građana i imovine.

“Očekujem od naših bezbjednosnih agencija da preduzmu sve mjere koje su potrebne imajući u vidu situaciju u svijetu i Evropi, imajući u vidu sve ono što se dešava oko nas i imajući u vidu da nam je prioritetni zadatak da zaštitimo građane unutar BiH.”, govori za BHRT Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH.

A granicu nema ko da nam čuva. Sada nedostaje 600 graničnih policijskih službenika, a nedostajaće ih još toliko u naredne tri godine zbog sticanja prava na penziju. Konkurs za prijem novih policajaca i inspektora je otvoren, ali samo za njih 150. A nakon konkursa i obuke, za stupanje u radni odnos potrebno je više od godinu dana.

Granična policija traži 125 novih policajaca: “Plata 1.296 KM + topli obrok + prevoz”

“To je veoma mali nedostajući broj koji se može popuniti, za godinu i po dana možemo dobiti 300 policijskih službenika, znači opet ćemo biti u nekom deficitu. U skladu sa potpisanim sporazumima ispomoć u dijelu gdje je najugroženije po pitanje migrantske krize ispomoć imamo od kolega iz RS, kantonalnih mupova i mupa Brčko distrikta.”, kaže Emir Tanović, zamjenik predsjednika Sindikata Granične policije BiH.

“Percepcija stanja sigurnosti u očima građana Federacije BiH nije takva, odnosno značajno je lošija od onoga kako to pokazuju objektivni pokazatelji, i to je nešto o čemu i politika i policijske agencije u Federaciji na tome trebaju poraditi jer takva percepcija doprinosi pogoršanju stanja sigurnosti na ovom području.”, govori Dragan Mioković, predsjednik Komisije za sigurnost ZD PFBiH.

Podaci iz federalnih sigurnosnih agencija a koji su predstavili iz Komisije za sigurnost pokazuju da je sigurnosna situacija u Federaciji BiH na zadovoljavajućem nivou. S druge strane, stručnjaci vide rješenje u sporazumu sa Frontexom.

“Da se mogu uputiti u BiH u misiju, preko hiljadu i po policijskih službenika je u Frontexu moći će imati mandat da zajedno sa našom graničnom policijom i GP Hrvatske, odnosno Srbije i Crne Gore izvodi zajedničke akcije na granicama.”, kaže Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije u Sarajevu.