Bunoza o Zakonu o sudovima: Nisam siguran da će ubrzo biti usvojen

0

Davor Bunoza, ministar pravde Bosne i Hercegovine, kazao je za N1 da ne vidi blokade u Vijeću ministara te objasnio u kojoj je fazi Zakon o sudovima BiH.

”Taj zakon je već bio na sjednici Vijeća ministara BiH. Onda su se pojavila sporna pitanja, više tehničke stvari. Približili smo stavove s ciljem da imamo zakon koji će dobiti podršku u parlamentarnoj proceduri, ali i da će odgovarati europskim standardima. Ne mogu reći da će ubrzo biti usvojen”, kazao je Bunoza.

Jasnija nadležnost Kazao je kako ne smatra da se ovim zakonom umanjuje nadležnost Suda BiH.

”Mi smo prema Mišljenju Venecijanske komisije bili dužni da jasnije definiramo i preciziramo nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine kada se radi o kaznenim djelima koja su počinjena na području entiteta. Mislim da nije smanjena, nego je jasnija nadležnost Suda Bosne i Hercegovine”, pojasnio je.

Kada je riječ o konsenzusu u vezi sa sjedištem Apelacionog suda nastoje se približiti stavove kako bi imali jedinstven stav.

”Prvo je predviđeno da Apelacioni sud bude u Mostaru, volio bih da bude moj rodni grad, ali kada se radi o državnom sudu postoji konsenzus da prvi stupanj bude u jednom entitetu, a drugi stupanj u drugom entitetu. Nije tajna da je stav dužnosnika iz Republike Srpske da to bude Banja Luka. Razgovara se o tome i nadam se da bi mogli uskoro riješiti ovo pitanje”, kazao je.

Praktičan razlog Objasnio je zašto je strankama sa sjedištem u Sarajevu problem da ovaj sud budu u Banja Luci, a nije da bude u Istočnom Sarajevu.

”Iz praktičnog razloga, da ovi sudovi budu blizu. Dužnosnici iz Republike Srpske smatraju da je dobro da sudovi budu fizički udaljeni i imaj tu osnova. Ali smatram da to treba biti politički dogovor koji će se temeljiti na struci”, kazao je.

Kada je riječ o usvajanju zakona koji su preduvjet za otvaranje pregovaračkog procesa s BiH, kazao je da ne zna ”šta je uvjet da bi dobili pregovore ili pozitivno mišljena, ali sam vidio da su zadovoljni dužnosnici EU. Vijeće ministara je u ovih devet mjeseci usvojilo osam zakona, pogledajte šta je uradio prethodni saziv Vijeća ministara. Pet zakona je stupilo na snagu. To je veliki uspjeh”. Istaknuo je da Vijeće ministara održava svake sedmice sjednice te da za sada ne vidi nikakvu blokadu te da je Ministarstvo pravde pripremilo već tri ili četiri zakona koji bi se uskoro mogli naći u parlamentarnoj proceduri.